mấy anh chị cho em xin đề cương thực tập mấy năm trước của sacombank nhe.em chuẩn bị đi thực tập tại đó.thanks mọi người trước nhe.